Call us on  0304-67 76 00

Home » Ekonomi/Redovisning

Ekonomi/Redovisning

PartnerKonsult Ekonomi

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster där vårt främsta mål är att förenkla företagandet. Oavsett om du leder ett mindre eller större företag ska du kunna känna dig trygg med din ekonomipartner. Någon som gör att du kan utveckla företaget istället för att ägna dagar och nätter till ekonomi och administration.

Vårt team av konsuler har lång erfarenhet av att hjälpa och utveckla företag. Vi har konsulter inom ekonomi, administration, marknadsföring/reklam, organisation och juridik.

 

På plats hos dig eller hos oss

ParnerKonsult erbjuder mer än traditionella administrativa tjänster. Vi har lösningar där vi tillhandahåller ett brett tjänstutbud, där kunden själv väljer vad som ska göras på företaget och vad man vill att ParnerKonsult ska utföra. På plats hos dig eller hos oss.

 

Redovisning/Bokslut

Hos oss kan du som kund välja ett eget upplägg. Vi erbjuder hjälp med allt från löpande bokföring till bokslut, deklarationer och skattekonsultationer. Vi kan även hjälpa till med lönebearbetning och betalningsrutiner.

Som kund hos oss bestämmer du alltid själv. Om så önskas kan vi stå till tjänst med att sköta hela ditt företags ekonomi.

Som kund hos oss får du alltid löpande månadsrapporter och uppdateringar på dina siffror. Allt för att kunna följa ditt företags utveckling och dina mål med verksamheten.

Ekonomistyrning

Att vara ett bollplank och delaktiga i ett företags utveckling är en av våra viktigaste funktioner. För att du ska kunna förvalta och utveckla din verksamhet krävs en god uppfattning om ditt företags ekonomi. Vi kan hjälpa dig med budgetering, resultatuppföljning, investeringskalkylering, driftsplanering och företagsanalyser så att du kan styra din verksamhet i den riktning du vill.