Telefon:  0304-67 76 00

Tjänster

 • Om PartnerKonsult

  PartnerKonsult tillhandahåller ett brett tjänsteutbud med en mycket hög servicenivå. Ett samtal räcker.

 • Vår idé

  Vi gör din arbetsdag enklare genom vårt samarbete. Du behöver bara ringa ett samtal - massor av möjligheter

 • Ekonomi/Redovisning

  Vi är experter inom bokföring, bokslut, deklaration och rådgivning. Vi vill arbeta som partner till ditt företag.

 • Reklam/Marknadsföring

  Med lång erfarenhet inom grafiskt produktion och marknadsföring kan vi hjälpa dig från idé till färdig produkt.

Kontakta oss

Fyll i fält nedanPartnerKonsult AB

Skutholmsvägen 12, 471 41 RÖNNÄNG

0304-67 76 00

info@partnerkonsult.se

www.partnerkonsult.se

Kontoret i Rönnäng